Tablice rejestracyjne są jednym z najważniejszych oznaczeń pozwalających na identyfikację pojazdów poruszających się po drogach. W Polsce kwestię ich używania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą posiadanie zarejestrowanych i zalegalizowanych tablic jest warunkiem dopuszczenia do ruchu pojazdu, dla którego wydaje się dowód rejestracyjny, będący z kolei dokumentem potwierdzającym to dopuszczenie.

Przepisy dotyczące skrótów i oznaczeń polskich tablic rejestracyjnych

Oczywiście polskie tablice rejestracyjne umieszczane na pojazdach nie mogą mieć wyglądu dowolnego, a szczegółowe zasady, które ich dotyczą określa zawsze rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw infrastruktury i transportu. W tych przepisach wykonawczych znajdują się wymagania dotyczące nie tylko wielkości samych tablic, ale także kształtu i rozmiaru stosowanych na nich liter oraz sposobu oznaczania pojazdów zarejestrowanych w danym województwie i powiecie.

Rodzaje polskich tablic rejestracyjnych – skróty i oznaczenia

Jeśli chodzi o polskie tablice rejestracyjne – skróty i oznaczenia, podobnie jak w wielu innych krajach, są bowiem w największym stopniu oparte o kryteria geograficzne, wynikające z miejsca rejestracji pojazdu. Tym miejscem zaś – zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym – jest miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

W przypadku standardowych polskich tablic rejestracyjnych – skróty i oznaczenia mogą mieć wyróżnik dwu- lub trzyliterowy, w zależności od danego powiatu. To zaś powoduje możliwość zastosowania różnych układów liter i cyfr. W przypadku powiatów o wyróżnikach dwuliterowych możliwe na tablicach rejestracyjnych w Polsce są następujące kombinacje skrótów i oznaczeń:

 • 2 litery + 5 cyfr,
 • 2 litery + 4 cyfry + 1 litera,
 • 2 litery + 3 cyfry + 2 litery,
 • 2 litery + 1 cyfra + 1 litera + 3 cyfry,
 • 2 litery + 1 cyfra + 2 litery + 2 cyfry.

Jeśli zaś dany powiat ma trzyliterowy wyróżnik, to istnieje aż 11 możliwych typów oznaczeń literowo-cyfrowych. Zawsze zaczynają się one od 3 liter przypisanych danemu powiatowi, a po nich może następować albo najprostszy ciąg 5 cyfr, albo mieszanka cyfr i liter w 10 różnych układach kolejności.

Skróty i oznaczenia polskich tablic rejestracyjnych według województw

W przypadku tablic zwyczajnych każde województwo ma przypisaną literę, od której zaczynają się skróty oraz oznaczenia polskich tablic rejestracyjnych. I tak poszczególnym województwom przydzielone zostały litery:

 • podlaskie – B,
 • kujawsko-pomorskie – C,
 • dolnośląskie – D,
 • łódzkie – E,
 • lubuskie – F,
 • pomorskie – G,
 • małopolskie – K,
 • lubelskie – L,
 • warmińsko-mazurskie – N,
 • opolskie – O,
 • wielkopolskie – P,
 • podkarpackie – R,
 • śląskie – S,
 • świętokrzyskie – T,
 • mazowieckie – W,
 • zachodniopomorskie – Z

W większości przypadków po pierwszej literze oznaczającej województwo następuje jedna lub dwie przypisane powiatom lub miastom na prawach powiatu, w którym dany pojazd jest zarejestrowany. Są jednak wyjątki, których literowe oznaczenie składa się z dwóch pierwszych liter nazwy danego miasta. Najczęściej dotyczy to miast wojewódzkich, od których nazwy wzięła się pierwsza litera przypisana danemu województwu, takich jak: Kraków (KR), Poznań (PO), Gdańsk (GD), Lublin (LU dla miasta i LUB dla powiatu) czy Białystok (BI). Szczególnym przypadkiem jest także Warszawa, w której inne oznaczenia mają pojazdy rejestrowane w poszczególnych dzielnicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj