Znajomość znaków drogowych to obowiązek każdego kierującego pojazdami poruszającymi się po drogach. To właśnie odpowiednie oznakowanie dające sygnał kierowcy, ostrzegające go lub kierujące w odpowiednie miejsce, będzie w dużej mierze odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Polskie znaki drogowe w są umiejscowione wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zwrócenie uwagi kierowcy na jakiś fakt lub instruujący go, w jaki sposób powinien zachować się na danym odcinku drogi. W Polsce wyróżniamy kilka rodzajów znaków drogowych, które zostaną scharakteryzowane poniżej.

Znaki drogowe Informacyjne

Znaki drogowe, które pełnią rolę informacyjną jest bardzo istotną grupą znaków. Odpowiadają one za przekazywanie kierowcy informacji, które pozwolą mu na bezpieczne kontynuowanie jazdy w komfortowych warunkach. Znaki informacyjne przekazują informacje o rodzaju drogi, jaką kierowca się porusza, o różnych obiektach, na które należy zwrócić uwagę oraz o sposobie korzystania z danej drogi. Znaki te charakteryzują się najczęściej niebieskim tłem. Przykładem znaków informacyjnych są :

 • Wjazd na obszar zabudowany
 • Droga Ekspresowa
 • Droga jednokierunkowa
 • Pierwszeństwo jazdy

Znaki drogowe zakazu

Głównym przeznaczeniem znaków zakazu jest poinformowanie kierowcy o braku możliwości jazdy w danym kierunku lub danym pojazdem oraz ograniczenia możliwości wykonywania pewnych manewrów. Znaki drogowe zakazu wyróżniają się czerwoną obwódką lub czerwonym tłem, co jest łatwe do odczytania przez kierowców. Przykładem znaków zakazu są:

 • STOP – obowiązek zatrzymania się
 • Zakaz postoju
 • Zakaz wyprzedzania
 • Zakaz zawracania

Znaki nakazu

Znaki nakazu pokazują kierowcy pojazdu kierunek, w jakim powinien jechać. Dodatkowo znaki nakazu instruują nas, jaka jest minimalna prędkość, którą musimy poruszać się na danej drodze. Znaki nakazu charakteryzują się niebieskim tłem. Przykładem znaków zakazu mogą być:

 • Nakaz skrętu w lewo
 • Droga przeznaczona dla pieszych oraz rowerzystów
 • Prędkość minimalna 40 km/h
 • Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze są najważniejszymi znakami, które determinują bezpieczeństwo uczestników ruchu na drodze. Są oznaczone żółtym kolorem, co ma zwrócić uwagę kierowcy na to, co może go czekać na drodze. Znaki ostrzegawcze informują kierowcę o potencjalnych zagrożeniach, które może spotkać na drodze. Znaki mogą definiować zagrożenie związane ze stanem drogi, ukształtowaniem terenu, zagrożeniami atmosferycznymi, które pojawiają się okresowo lub zagrożenie związane z aktualnie obowiązującymi przepisami ruchu. Przykładem znaków ostrzegawczych mogą być:

 • Przejście dla pieszych
 • Przejazd kolejowy
 • Zwężenie jezdni – prawostronne
 • Śliska jezdnia

Pamiętajmy że znaki drogowe, które mijamy podczas jazdy, nie są postawione w sposób losowy. Ten konkretny znak jest ustawiony właśnie w tym miejscu nie bez powodu. Powinniśmy zawsze stosować się do oznakowania na drodze, co pozwoli nam na komfortową i co ważniejsze, bezpieczną jazdę. Za niestosowanie się do znaków drogowych grożą mandaty karne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here